NMR

MP turvallisuus / NMR

Pohjoismainen moottoripyöräneuvosto – Nordisk Motorsykkel Råd (NMR) on keskustelu- ja yhteistyöelin pohjoismaisille moottoripyöräjärjestöille, joiden jäsenet harjoittavat maantieajoa. NMR syntyi 1970-luvun puolivälissä. NMR tukee pohjoismaisten moottoripyöräilijöiden välistä yhteistyötä. NMR:ssä on hieman alle 150 000 jäsentä seitsemässä eri järjestössä, ja se edustaa
noin 850 000 pohjoismaista moottoripyöräilijää.

NMR kokous Kööpenhaminassa 9-11.10.2015 Katso Raportti

NMR aiemmin tapahtunutta:

NMR kokoontui 11.-12.10 Tukholmassa. Katso Kokouspöytäkirja

2012 Pohjoismaiset motoristit ottivat yhdessä kantaa moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuuden puolesta

Katso Pohjoismaiden kannanotto

Seitsemän pohjoismaista moottoripyöräilyjärjestöä on vedonnut yhteisesti Pohjoismaiden päättäjiin moottoripyöräilyn liikenneturvallisuuden puolesta. Pohjoismainen moottoripyöräneuvosto (Nordisk Motrosykkel Råd – NMR) on laatinut yhdessä asiakirjan, Pohjoismaisen kannanoton moottoripyöräilijöiden liikenneturvallisuudesta. Asiakirja sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joilla moottoripyöräilyn ja mopoilun ajoturvallisuutta voidaan parantaa. Asiakirja on laadittu viidellä pohjoismaisella kielellä ja se on toimitettu kaikille pohjoismaiden liikenneministereille samanaikaisesti. Suomessa asiakirjan toimittivat liikenneministeri Merja Kyllöselle Suomen Motoristit ry (SMOTO) ja Moottoripyöräkerho MP69.