FEMA

Fema logo

Federation of European Motorcyclists’ Associations

FEMA on vuoden 1998 alussa toimintansa aloittanut motoristien eurooppalainen edunvalvontajärjestö. Sen tavoitteena on vaikuttaa moottoripyöräilyä koskevaan EU-lainsäädäntöön jo valmisteluvaiheissa. FEMA:n jäseninä on 23 motoristiorganisaatioita yhteensä 17 maasta. Suomesta mukana ovat MP69 ja Smoto.

FEMA työskentelee aktiivisesti ajaakseen kaikkia moottoripyöräilyyn liittyviä asioita eri eurooppalaisissa instansseissa, mm. Europarlamentissa. Kulloinkin tarvitsemansa työvoiman FEMA saa jäsenjärjestöjensä kautta. FEMA:lla on toimistossaan myös palkattua henkilökuntaa hoitamassa käytännön asioita Brysselissä.

Aina ajankohtaista tietoa löydät FEMA:n omilta sivuilta. Siellä kerrotaan käynnissä olevista projekteista ja FEMA:sta jäsenineen yksityiskohtaisemmin.

Federation of European Motorcyclists’ Associations